Základné údaje
 • Oficiálny názov: Slovenská republika
 • Dátum vzniku republiky: 1.1.1993
 • Štátne symboly:
Štátny znak   Štátna zástava   Štátna pečať   Štátna hymna
     
 • Štátne zriadenie: republika
 • Politický systém: parlamentná demokracia
 • Ústavný systém:
   • ústavná a zákonodarná moc (NR SR), výkonná moc (prezident SR a vláda SR), súdna moc (ústavný súd a súdy)
 • Územnosprávne členenie:
   • 8 VÚC
   • 8 krajov
   • 79 okresov
    138 miest
    2883 obcí
 • Krajské mestá: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice
 • Štátny jazyk: slovenský
 • Hlavné mesto: Bratislava (428 672 obyvateľov)
 • Susedia: Česká republika, Poľská republika, Ukrajina, Maďarská republika, Rakúsko
 • Rozloha: 49 035 km 2
 • Počet obyvateľov: 5 379 455 (z toho 51,4 % žien)
 • Hustota obyvateľstva: 109/km 2
 • Národnostné zloženie obyvateľstva: národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %)
 • Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: veriaci (84,1 %) z toho:
    • rímskokatolícke (68,9 %),
    • evanjelické a.v. (6,9 %),
    • gréckokatolícke (4,1 %),
    • reformovano kresťanské (2 %),
    • nezistené (2,2 %),
    • bez vyznania (13,7 %)
 • Hlavné politické strany zastúpené v NR SR: Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), Kresťansko Demokratické Hnutie (KDH), Smer, Strana maďarskej koalície (SMK/MK), Aliancia nového občana (ANO), Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), Komunistická strana Slovenska (KSS)
 • Prezident republiky: Doc. JUDr.Ivan Gašparovič, CSc., Dr.h.c.
 • Predseda vlády: Ing. Mikuláš Dzurinda
 • Mena: slovenská koruna, 1 Sk=100 halierov
 • Členstvo v medzinárodných organizáciách: EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď.